دانلود موسیقی های حین معامله

سری موسیقی هایی که باعث حفظ ارامش شما میشوند و همچنین شما را از هیجان و خشم و انتقام بایستی بدور نگه دارند تا بتوانید به دور از احساسات در کمال ارامش معامله نمایید

فایل های اکسل مدیریت حجم معامله

مدیریت حجم معامله بر اساس استاندارد مدیریت ریسک و سرمایه طراحی شده است برای استفاده از فایل های پیوستی اگر با مفاهیم مدیریت سرمایه اشنایت ندارید توصیه میشود دوره مدیریت سرمایه پیشرفته را مطالعه نمایید

تعیین حجم معامله برای بورس ایران

تعیین حجم معامله برای فارکس و بازار بین الملل

تعیین عدد ریسک در معامله RPT

دانلود فایل پلیر دوره های دیبا

دانلود فایل پلیر دانلود دوره ها 

فایل های اکسل دوره کسب سود با بزرگان
دانلود اندیکاتور محاسبه ساعت کندل و توان حرکتی

دانلود اندیکاتور

Diba_Candle_Movement_Info