دانلود ها

دانلود موسیقی های حین معامله

سری موسیقی هایی که باعث حفظ ارامش شما میشوند و همچنین شما را از هیجان و خشم و انتقام بایستی بدور نگه دارند تا بتوانید به دور از احساسات در کمال ارامش معامله نمایید

Download Music#1

Download Music#2

 

 


فایل های اکسل مدیریت حجم معامله

مدیریت حجم معامله بر اساس استاندارد مدیریت ریسک و سرمایه طراحی شده است برای استفاده از فایل های پیوستی اگر با مفاهیم مدیریت سرمایه اشنایت ندارید توصیه میشود دوره مدیریت سرمایه پیشرفته را مطالعه نمایید

تعیین حجم معامله برای بورس ایران

تعیین حجم معامله برای فارکس و بازار بین الملل

تعیین عدد ریسک در معامله RPT

مدیریت سرمایه و ریسک پیشرفته


فایل های اکسل سرمایه گذاری و  کسب سود با بزرگان

فرم استراتژی چیدمان

فرم محاسبه ظریب بتا صندوق ها

TseClient2.0 Beta


دانلود اندیکاتور محاسبه ساعت کندل و توان حرکتی

Diba_Candle_Movement_Info