یک ربات دستیار حرفه ای میتواند کمک بسیار خوبی جهت ارتقا کیفیت معاملاتتان باشد
1- مدیریت سرمایه
2-آرشیو بندی معاملات
3- شبیه سازی معاملاتی (تمریت و بک تست)
4-مدیریت معاملات باز (بریک اون و جابجایی استاپ)
5- تحلیل نوسانات قیمتی