هر کسب و کاری هزینه های جاری و ثابتی برای خود دارد، این امر در حرفه معامله گری مستثنی نیست شما با ضرر کردن هزینه ماندن در بازار را پرداخت می کنید و ضرر بخش از کسب و کاری تان است.