چگونه در بهترین وضعیت عملکردی خودمان قرار بگیریم؟

بدون شک داشتن نظم در معاملات خیلی کمک کننده هست ولی چطوری این رو ایجاد کنیم ؟

فایل صوتی پست قبلی برای دوستانی که درخواست داداند