چطوری به ۷۰ درصد معامله گران کمک کنیم ؟

پله های موفقیت در مسیر معامله گری
۱. انتخاب یک سیستم جامعه معاملاتی
۲. نهادینه کردن سیستم معاملاتی
۳.عبور از چالش های روانشناسی
۴.استفاده از ابزار های و ربات های دستیار

به دلیل درخواست دوستان محتوای محتوای اموزشی در قابل فایل ویویو علاوه بر اینستا در تلگرام هم منتشر بشه با حجم پایین تا راحتتر دوستان استفاده کنند.