چرا به ربات دستیار نیازمندیم ؟

جایگاه ربات ها در معاملات کجا هستند ؟

و چه چیزهایی رو میشه بر عهدشون گذاشت؟