روزی نیست که من پیام سفارش ربات سرخطی رو نداشته باشم ؟
.
من مخالف توسعه برنامه نویسی برای تولید ابزار که کار معامله گری رو کمک کنه نیستم ولی این باعث نمیشه که هرچی رو تولید کنیم بدون توجه به اصول حرفه معامله گری