استراتژی ورود بسیار مهمتر از استراتژی خروج است.
” ادوارد لمبرت ”

تنها با استفاده از ربات های دستیار میتوان ورود های دقیق و به موقع داشت