ربات دستیار ورود

امکانات دستیار معامله v1.5

✅تعیین خودکار حجم معاملات براساس استاندار های مدیریت ریسک

✅تنظیم دلخواه دوره های مالی در محاسبات و خواندن خودکار موجودی حساب

✅استخراج ارزش پیپ هر نماد مستقیم از بازار های مالی

✅اعمال محاسبات روی نماد های جفت ارز و شاخص سهام های بورس داوجونز

✅امکان اعمال هزینه کمیسیون معاملات در محاسبات مدیریت ریسک

✅امکان کنسل کردن خودکار سفارش های که فعال نشده و بازار به حد ضرر انها رسیده

✅امکان تعیین حد ضرر براساس گام های ATR بازار با فرمول ویژه هر تایم فریم

✅امکان دریافت دستور توسط کی بورد جهت افزایش سرعت کار با

✅کاشت معامله براساس خطوط پیشنهادی و تنظیمات معامله گر در سه حالت متنوع

✅امکان کاشت معاملات دو بخشی و اعمال درصد مدیریت ریسک برای هر کدام به صورت مجزا

✅انجام اتوماتیک معاملاتی که به دلیل فاصله کمتر از حدود چند پیپ امکان اردر گذاری وجود ندارد

✅امکان استفاده از مدیریت ریسک در تمرین های آموزشی و بک تست گیری ( کار بر روی گذشته نمودار )