جایگاه ربات ها در معاملات کجاست؟

جایگاه ربات ها در معاملات کجاست؟

ربات ها کاربرد های متفاوتی دارند یکی از مفیدترین انها استفاده از “ربات های دستیار ” در سیستم های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه هستند با عضویت در کانال دیبا علاوه بر کسب اطلاعات ارزشمند در خصوص معاملات الگوریتیمی با روش استفاده درست از ربات ها اشنا میشید...
ربات سر خطی و چالش های من !

ربات سر خطی و چالش های من !

روزی نیست که من پیام سفارش ربات سرخطی رو نداشته باشم ؟ . من مخالف توسعه برنامه نویسی برای تولید ابزار که کار معامله گری رو کمک کنه نیستم ولی این باعث نمیشه که هرچی رو تولید کنیم بدون توجه به اصول حرفه معامله...
انواع سوگیری های ذهنی که در روند های سریع اتفاق میافتد کدام ها هستند؟  در این زمنیه ربات ها چه نقشی میتوانند جهت رفع آن داشته باشند؟

انواع سوگیری های ذهنی که در روند های سریع اتفاق میافتد کدام ها هستند؟ در این زمنیه ربات ها چه نقشی میتوانند جهت رفع آن داشته باشند؟

انواع سوگیری های ذهنی که در روند های سریع اتفاق میافتد کدام ها هستند؟ در این زمنیه ربات ها چه نقشی میتوانند جهت رفع آن داشته باشند؟