ربات نیمه خودکار پاور ترند با فناوری هوش مصنوعی

نمای از چارت با ابزار ربات نیمه خودکار پاور ترند

این ربات نیمه خودکار ماحصل تجربیات مشترک تیم  آقای علی سعدی و آقای فرهاد دیباور میباشد این ابزار قدرتمند برای شناسایی و سیگنال نقاط چرخشی بازار طراحی شده هست و در الگوریتم ان از فناوری Art Intelligent (هوش مصنوعی) استفاده شده است که با ترکیب داده های سری زمانی حجم و قدرت عرضه و تقاضا در اندازه دقت تیک چارت محاسبه و عمل مینماید یعنی این ابزار قدرتمند دارای مکانیزم Self Optimization (بهینه ساز خودکار) میباشد که مدام خودش را با اخرین حرکات بازار سازگار و تنظیم مینماید.

آیا برای استفاده از این ربات حداقل سیستم سخت افزاری خاصی مورد نیاز میباشد؟

خوشبختانه خیر . با وجود محاسبات پیچیده طوری نوشته شده که کمترین پردازش CPU کامپیوتر رو درگیر مینماید و اجرای آن بسیار سریعتر از نسخه های قبل تر میباشد طوری که فرا روی چارت این ابزار را به راحتی با کلیک کردن اجرا و بار گذاری مینماید.

بهترین کاربرد این ابزار در کدام استراتژی های معاملاتی است؟

این ابزار در شناسایی نقاط برگشت های قیمت طراحی شده این برگشت ها میتوانند در حد مینوری ( برگشت کوچک) و یا در حد ماژولی ( برگشت کل روند ) باشند. به عبارتی بهترین کاربرد این ابزار  در کنار استراتژی های معاملاتی هستند که به دنبال شکار برگشت روند ها و ضعف های حرکتی هستند بسیار مفید بوده و باعث افزایش بهروری سیستم معاملاتی میگردد.

آیا این  برای این ابزار تنظیمات خاصی مورد نیاز میباشد؟

خیر با توجه به این کهی این ربات از فناوری هوش مصنوعی استفاده میکناید و قابلیت خودتنظیمی دارد که براساس خود را مدام بر اساس اخرین ریتم حرکات بازار سازگار مینماید

 

 

برای دیدن نمونه ویدیوی معاملات با استفاده از ابزار پاور ترند درپیچ اینستا روی تصاویر کلیک نماید

ویدیوی نحوه معامله در کنار ربات نیمه خودکار پاورترند ( هوش مصنوعی)
ویدیوی استفاده از ربات نیمه خودکار پارو ترند در کنار استراتژی های معامله