سیستم جامع معاملات

_67B9827__

” روشهای معاملاتی موفق هستند که بتوان اجزای

سیستم جامع معاملات را در ان به سادگی دید”

سیستم جامع معاملاتی چیست؟

جهت انجام هر کاری نیازمند رعایت یک سری اصول و فرایند کاری مختص ان میباشیم این امور در فرایند های معاملاتی تحت سیستم جامع معاملات طراحی و تدوین میگردد در واقع این یک دسته بندی کار های هست که یک معالمه گر موفق نیازدارند در کار هایش رعایت نماید علاوه بر این یک مسیر واضحی برای تازه واردین مشخص میکنند در ابتدا بتوانند بدون درگیر شدن در جزییات یک درک درستی از کل داشته باشند

سیستم معاملاتی برگرفته از چه کسی هست؟ و ضرورت آشنایی با ان در چه میباشد؟

ابتکار طراحی و دسته بندی فرایند های معلاملاتی در قالب سیستم جامعه معاملات اولین بار توسط فرهاد دیباور طراحی و تدوین و به جامعه معامله گری معرفی شدند تا فرد معالمه گر بتواند به سادگی با مجزا دیدن اجزای مختلف معامله بخش ضعف خود را شناسایی کرده و و به جای عوض کردن کل سیستم با متمرکز شده روی ان بخش اقدام به بهبود یا افزایش مهارت نماید. ضررورت اشنایی با این اجر در این است که فرد معامله گر بتواند یک درک درستی از کل فرایند را داشته و بتواند به سادگی ان بخشی را که مورد نیاز تقویت هست

 

سیستم جامع معاملات
دسته بندی فرایند های معامله گری از دیدگاه فرهاد دیباور

با اجرا سیستم معاملاتی بیشتر اشنا بشید…

 

  1. بخش بک تست (تمرین در گذشته نمودار جهت اموزش و تقویت مهارت های درک شهودی از نمودار)
  2. بخش تحلیل ( فرایند درک شهودی هست که میبایست با تحلیل ابعاد مختلف انسان صورت میگیرد)
  3. بخش ستاپ ( فرایند مکانیکی و پیش شرط های قبل از ورود به معامله )
  4. بخش مدیریت ریسک (یک فرایند روتین محاسباتی ریاضی میباشد که براساس شرایط هر معامله میبایست انجام گردد)
  5. بخش استراتژی ورود (یک فرایند مکانیکی برای مشخص شدن نحوه ورود به معامله میباشد )
  6. بخش استراتژی خروج (یک فرایند نیمه مکانیکی و شهودی هست که برای خروج از معامله استفاده میشود)
  7. بخش آرشیو ( یک فرایند مکانیکی جهت ایجاد ژورنال معاملات و بررسی های بعدی میباشد)