فایل های آموزشی

چگونه به ۷۰ درصد معامله گران کمک کنیم ؟

چطوری به ۷۰ درصد معامله گران کمک کنیم ؟ پله های موفقیت در مسیر معامله گری ۱. انتخاب یک سیستم جامعه معاملاتی ۲. نهادینه کردن سیستم معاملاتی ۳.عبور از چالش های روانشناسی ۴.استفاده از ابزار های و ربات های دستیار به دلیل درخواست دوستان محتوای محتوای اموزشی در قابل فایل...

جایگاه ربات ها در معاملات کجاست؟

ربات ها کاربرد های متفاوتی دارند یکی از مفیدترین انها استفاده از "ربات های دستیار " در سیستم های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه هستند با عضویت در کانال دیبا علاوه بر کسب اطلاعات ارزشمند در خصوص معاملات الگوریتیمی با روش استفاده درست از ربات ها اشنا میشید که در افزایش...

ربات سر خطی و چالش های من !

روزی نیست که من پیام سفارش ربات سرخطی رو نداشته باشم ؟ . من مخالف توسعه برنامه نویسی برای تولید ابزار که کار معامله گری رو کمک کنه نیستم ولی این باعث نمیشه که هرچی رو تولید کنیم بدون توجه به اصول حرفه معامله...

آیا حاضرید برای معاجله خود به یک پزشک دهه هشتاد میلادی مراجعه کنید؟

آیا حاضرید برای معاجله خود به یک پزشک دهه هشتاد میلادی مراجعه کنید؟

با پیشرفت تکنولوژی و گذر زمان مشکلات و سوگیریهای ما در حال تغییر است، بنابراین نیاز به راهکارهای نوینی خواهیم داشت نه افکار و روش های قدیمی شایان ذکر است طبق امار بهداشت جهانی دوره های تغییر در سطح فکری و فرهنگ اقتصادی زندگی مردم از ۳۰ به ۶ ساله کاهش یافته... ایا...

جایگاه ربات ها در معاملات کجاست؟

ربات ها کاربرد های متفاوتی دارند یکی از مفیدترین انها استفاده از "ربات های دستیار " در سیستم های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه هستند با عضویت در کانال دیبا علاوه بر کسب اطلاعات ارزشمند در خصوص معاملات الگوریتیمی با روش استفاده درست از ربات ها اشنا میشید که در افزایش...

ربات سر خطی و چالش های من !

روزی نیست که من پیام سفارش ربات سرخطی رو نداشته باشم ؟ . من مخالف توسعه برنامه نویسی برای تولید ابزار که کار معامله گری رو کمک کنه نیستم ولی این باعث نمیشه که هرچی رو تولید کنیم بدون توجه به اصول حرفه معامله...

چگونه در بهترین وضعیت عملکردی خودمان قرار بگیریم؟

چگونه در بهترین وضعیت عملکردی خودمان قرار بگیریم؟ بدون شک داشتن نظم در معاملات خیلی کمک کننده هست ولی چطوری این رو ایجاد کنیم ؟ فایل صوتی پست قبلی برای دوستانی که درخواست...

آیا حاضرید برای معاجله خود به یک پزشک دهه هشتاد میلادی مراجعه کنید؟

آیا حاضرید برای معاجله خود به یک پزشک دهه هشتاد میلادی مراجعه کنید؟

با پیشرفت تکنولوژی و گذر زمان مشکلات و سوگیریهای ما در حال تغییر است، بنابراین نیاز به راهکارهای نوینی خواهیم داشت نه افکار و روش های قدیمی شایان ذکر است طبق امار بهداشت جهانی دوره های تغییر در سطح فکری و فرهنگ اقتصادی زندگی مردم از ۳۰ به ۶ ساله کاهش یافته... ایا...