ربات های دیباتی

“ربات های معامله گر تمام خودکار همچون کارمندانی خستگی ناپذیر  و بدون خطای انسانی درکنار یکدیگر باعث سود اوری میشوند به شرط رعایت 4 ستون معاملات مدرن”

فرهاد دیباور

ربات تمام خودکار – دیباتی:

ربات های تمام خودکار از سری ربات هایی با توانایی پیشرفته تر میباشند که از صفر تا صد فرایند معامله گری را به صورت تمام خودکار انجام میدهند

 

رباتهای تمام خودکاری موفق خواهند بود که منطبق بر سیستم جامعه معاملاتی بود و از همه مهمتر چهار ستون مهم معاملات مدرن فرهاد دیباور در انها به خوبی رعایت شده باشد. بدین منظور پک ربات های دیباتی طراحی و تدوین شده

این پک شامل یک سری ربات های خودکار معاملاتی هست که در کنار هم میتوانند سبد از ربات های سوده را تشکیل دهند به شرط اینکه زیر نظر انسان مدیریت و بهینه شوند .  این ربات ها تنها برای کسانی قابل استفاده خواهند بود که بتوانند با موفقیت  دوره تربیت ربات ها گذرانده باشند تا دانش فنی لازمه برای تنظیم و تست و نگه داری ربات های تسلط داشته باشند.