ربات پیرامید

ربات پیرامید دیبا

ربات پیرامید دیبا از دسته های ربات های نیمه خودکار میباشد که برای گرفتن سود بیشتر از بازار بدون افزایش میزان ریسک طراحی شده هست. به عبارتی عملکرد این روش دقیقا برعکس مدل مارتینگل میباشند که  صرفا در ضرر حجم معاملات رو افزایش می داد در صورتیکه در این نوع ربات تنها وقتی افزایش حجم معاملات را خواهیم داشت که در سود قرار گرفته باشد.