دستیار مدیریت معامله v2.1

✅ کلیه امکانات دستیار معامله نسخه ا

✅ مدیریت پوزیشن های باز دو بخشی ( بریک اوین کردن و حفظ سود )

✅ ارائه انواع روش های مدیریت پوزیشن باز (تریل کندلی ، جابجایی فراکتال ، تریل با فاصله )

✅ امکان آرشیو خودکار تصاویر معاملات (در زمان های فعال شدن ، کنسل شدن و یا و بستن معاملات)

✅ امکان استفاده از مدیریت ریسک در تمرین های آموزشی و بک تست گیری ( کار بر روی گذشته نمودار )